Mapa stránek | cz en ru hu 
 

PREMIXY

Premixy jsou určeny pro výrobu doplňkových krmných směsí a jsou navrženy pro všechny kategorie i užitkové typy prasat. Vycházejí nejen ze světového výzkumu v oblasti výživy monogastrů, ale i z bohatých praktických zkušeností našich pracovníků v tomto oboru. Účinnost receptur minerálně –vitaminových premixů je ověřována v poloprovozních i provozních testech na našich chovech a pak je teprve nabízena našim zákazníkům. Hladiny vitamínů ale i mikroprvků jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a praktických ověření vlivu na užitkovost a plně odpovídají požadavkům pro zdárný růst a vývin u všech moderních typů a kategorií prasat.

Speciální receptury Premixů jsou sestavovány podle potřeb a přání zákazníků. Umožňují úpravy obsahu použitých vitamínů a stopových prvků, a zařazení kterékoliv z registrovaných aditivních látek.

  • 2 - 0,3 % premix pro selata TKP ČOS - M pro výrobu kompletních krmných směsí pro časný odstav selat
  • 0,5 – 0,2 % premix pro prasata TKP P1 - M pro výrobu kompletních krmných směsí pro výkrm prasat do 65 kg
  • 0,5 – 0,2 % premix pro prasata TKP CDP - M pro výrobu kompletních krmných směsí pro výkrm prasat nad 65 kg
  • 0,2 - 0,5 % premix pro prasničky TKP PCH - M pro výrobu kompletních krmných směsí pro odchov prasniček
  • 0,2 – 1,25 % premix pro prasnice TKP P3 - M pro výrobu kompletních krmných směsí pro chov prasnic
  • 0,5 % premix pro kance TKP KA - M pro výrobu kompletních krmných směsí pro chov kanců
  • univerzální premix pro všechny kategorie prasat TKP EU - M pro výrobu kompletních krmných směsí pro všechny kategorie prasat
  • 4 % a 10 % doplňkové krmivo pro prasata v testačních stanicích TK DMK TESTA M a DK TESTA B