Mapa stránek | cz en ru hu 
 

Meditek Zn 500 mg/g perorální prášek

Meditek Zn 500 plv.

Meditek Zn 500 mg/g perorální prášek

Reg.č.: 96/100/11-C
Účinná látka: Zinci oxidum 622 g (odpovídá 500 g Zincum)
Pomocná látka: Uhličitan vápenatý

Charakteristika: Zinek prokazatelně působí na funkci a stavbu střevní sliznice (omezení destrukce mikroklků) a na složení, stabilitu a pestrost střevní mikroflóry, která je zárukou optimální funkce trávicího traktu. Selata přijímající vyšší hladinu zinku vykazují nižší incidenci průjmů s méně závažným průběhem onemocnění ve srovnání s kontrolními selaty. U selat po odstavu do hmotnosti 35 kg jsou doporučovány hladiny zinku v krmných směsích na úrovni 1000 – 3000 ppm k prevenci a léčbě poodstavových průjmů.

Indikace: Prevence a léčba průjmů v období odstavu u selat s živou hmotností do 25 kg a u starších kategorií zvířat s hmotností do 35 kg.

Cílový druh zvířat: Selata (prasata do 35 kg).

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

Dávkování:
Selata a prasata do 35 kg: 45 – 150 mg zinku na kg ž.hm./den, což odpovídá obecně dávce 2 – 6 kg přípravku Meditek Zn 500 mg/g perorální prášek na tunu kompletní krmné směsi, přičemž je nutné zohlednit denní příjem krmiva a živou hmotnost léčených zvířat. Maximální doba podávání přípravku: 3 týdny.

Balení: 1 kg, 5 kg, 10 kg