Mapa stránek | cz en ru hu 
 

MEDITEK DOX 100 premix / plv. sol.

MEDITEK DOX 100

MEDITEK DOX 100 premix

Reg.č.: 98/031/05-C

MEDITEK DOX 100 plv. sol.

Reg.č.: 96/052/03-C

Účinná látka: Doxycyclini hyclas 100 g/kg
Pomocná látka: Glucosum monohydricum

Charakteristika: Doxycyclin má široké spectrum účinku, který je několikrát větší ve srovnání s chlortetracyclinem. Působí bakteriostaticky a ve vyšších dávkách bakteriocidně na gram-pozitivní i gram-negativní zárodky, na rickettsie, mycoplasmata a některá protozoa.

Indikace: Léčba a prevence infekčních onemocnění respiračního a gastrointestinálního traktu prasat a brojlerů způsobených původci citlivými na doxycyclin. Je účinný i u řady bakterií rezistentních vůči tetracyklinům základní řady. Vzhledem k možnosti výskytu rezistencí doporučujeme přípravek používat na základě stanovení citlivosti původce. Lze ho použít u pacientů, kteří trpí onemocněním ledvin s různým stupněm poškození.

Cílový druh zvířat: Prasata, kur domácí - brojleři.

Ochranná lhůta: Maso prasat a brojlerů 7 dní. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

Dávkování:
Prasata: 10 mg Doxycyclini hyclas na 1kg ž.hm. (1 kg přípravku na 1000 litrů vody nebo v krmné směsi 1-3 kg přípravku/tunu KS) po dobu 3-5 dní
Brojleři: 10 mg Doxycyclini hyclas na 1kg ž.hm. (1 kg přípravku na 1000 litrů vody nebo 1-3 kg přípravku/tunu KS) po dobu 3-5 dní

Balení:
MEDITEK DOX 100 premix – 1 kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg, 15 kg, 16 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg
MEDITEK DOX 100 plv. sol. – 100 g, 150 g, 250 g, 500 g, 1kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg, 15 kg, 16 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg