Mapa stránek | cz en ru hu 
 

MEDITEK CTC 150 premix / plv.

MEDITEK CTC 150

MEDITEK CTC 150 premix

Reg.č.: 98/053/03-C

Charakteristika: Premix s obsahem širokospektrálního tetracyklinového antibiotika je určený k hromadné léčebné a preventivní aplikaci. Působí bakteriostaticky a ve vyšších dávkách bakteriocidně na gram-pozitivní a gram-negativní zárodky, na rickettsie a některá protozoa.

Účinná látka: Chlortetracyclini hydrochloridum 150 mg/g

Indikace: Používá se při infekčních chorobách a septických stavech prasat a brojlerů vyvolaných původci citlivými na chlortetracyklin. U selat při výskytu septikémie, gastritidy, enteritidy, bronchitidy, pneumonie, pleuritidy, peritonitidy, u brojlerů při pasteurelóze, salmonelóze apod.

Cílový druh zvířat: Prasata, kur domácí - brojleři

Ochranná lhůta: Maso prasat 11 dnů, maso brojlerů 4 dny.

MEDITEK CTC 150 plv.

Reg.č.: 96/136/04-C

Charakteristika: Perorální prášek s obsahem širokospektrálního tetracyklinového antibiotika je určený k individuální léčbě formou zamíchání do krmiva k okamžité spotřebě. Působí bakteriostaticky a ve vyšších dávkách bakteriocidně na gram-pozitivní a gram-negativní zárodky, na rickettsie a některá protozoa.

Účinná látka: Chlortetracyclini hydrochloridum 150 mg/g

Indikace: Používá se při infekčních chorobách a septických stavech prasat a brojlerů vyvolaných původci citlivými na chlortetracyclin. U selat při výskytu septikémie, gastritidy, enteritidy, bronchitidy, pneumonie, pleuritidy, peritonitidy, u drůbeže při pasteurelóze,salmonelóze apod.

Cílový druh zvířat: Prasata, kur domácí - brojleři

Ochranná lhůta: Maso prasat 10 dnů, maso brojlerů 3 dny.

Dávkování:
Preventivní koncentrace: Prasata: 25 mg Chlortetracyclini HCl na 1 kg ž. hm. (0,17 g přípravku na 1 kg ž. hm. nebo v krmné směsi 4 kg přípravku/tunu KS) po dobu max. 28 dní. Brojleři: 25 mg Chlortetracyclini HCl na 1 kg ž. hm. (0,17 g přípravku na 1 kg ž. hm. nebo v krmné směsi 4 kg přípravku/tunu KS) po dobu max. 28 dní.

Léčebná koncentrace: Prasata: 45 mg Chlortetracyclini HCl na 1 kg ž. hm. (0,3 g přípravku na 1 kg ž. hm. nebo v krmné směsi 7,5 kg přípravku/tunu KS) po dobu 5–7 dní. Brojleři: 45 mg Chlortetracyclini HCl na 1 kg ž. hm. (0,3 g přípravku na 1 kg ž. hm. nebo v krmné směsi 7,5 kg přípravku/tunu KS) po dobu 5–7 dní.

Balení:
MEDITEK CTC 150 premix – 5 kg, 8 kg, 10 kg, 16 kg, 20 kg, 25 kg
MEDITEK CTC 150 plv. – 5 kg, 10 kg