Mapa stránek | cz en ru hu 
 

AUREOVIT 12 „C160“ premix / plv.

AUREOVIT12 C160

AUREOVIT 12 „C160“ premix

Reg.č.: 98/131/98-C

AUREOVIT 12 „C160“ plv.

Reg.č.: 96/146/04-C

Účinná látka: chlortetracyclini hydrochloridum 160 g/kg
Pomocné látky: uhličitan vápenatý (mikromletý), mouka pšeničná (vehikulum)

Charakteristika: Medikovaný krmný přípravek s obsahem širokospektrálního antibiotika je určen pro léčebnou a léčebně-preventivní aplikaci prostřednictvím krmiva.

Indikace: Používá se k léčbě infekčních onemocněních a septických stavů zejména u telat, prasat a drůbeže vyvolaných původci citlivými na chlortetracykliny - například při výskytu septikémie, gastritidy, enteritidy, bronchitidy, pneumonie, pleuritidy, peritonitidy, u drůbeže při pasteurelóze, salmonelóze apod.

Cílový druh zvířat: Telata, prasata, drůbež.

Ochranná lhůta: Maso telat 30 dní, maso prasat 10 dní, maso drůbeže 7 dní. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

Dávkování:
Léčebně: Telata, prasata 0,35 g na 1 kg ž.hm.
Profylakticky: Telata, prasata 0,10 g – 0,175 g na 1 kg ž.hm.
Dávkování v krmných směsích:
Léčebně: Telata 0,5 %, prasata 0,25-0,5 %, drůbež 0,2-0,3 %
Profylakticky: Telata 0,25 %, prasata 0,125-0,25 %, drůbež 0,1-0,15 %.
Přípravek se podává nejméně 5 dnů.


Balení:
Aureovit 12 C160 plv. - 500g, 5kg
Aureovit 12 C160 premix - 10kg