Mapa stránek | cz en ru hu 
 

Software PIGMATIC

Pigmatic logo
 • vysoce sofistikovaný nástroj pro organizaci a řízení chovu prasat s absolutní dohledatelností postupu výroby
 • programovací prostředí přímo navazuje a využívá možnosti Excelu
 • rychlé a jednoduché zadávání dat
 • tvorba individuálních sestav pomocí operativní vlastní filtrace

Software byl vytvořen ve spolupráci firem Tekro, spol. s r.o. a FranceHybrides CZ a.s.

Pigmatic je programován v jazycích:

 • VisualBasic.NET
 • SQL

Pigmatic vyžaduje tyto SW produkty firmy Microsoft:

 • Server - MS SQL server 2005 (nebo vyšší verze) - databázový systém (zdarma do 5 klientů)
 • Klient - Windows XP, .NET Framework (zdarma) a Excel 2003 (nebo vyšší verze) (cca 5 000,-)

Pro PIGMATIC je charakteristická:

 • Názornost - jednoduché a účelné pořizování, adresné výstupy (číselné i grafické)
 • Komplexnost - pokrytí celé problematiky chovu prasat (reprodukční část, předvýkrm, výkrm, centrální evidence a zpeněžování prasat), tvorba předtištěných papírových formulářů kompatibilních s programem
 • Členění = turnusy - sledování reality nejen dle dat (od – do), ale v logicky uzavřených celcích – turnusech
 • Dohledatelnost - každý zásah uživatele (zápis události, ale i její dodatečná změna či storno) je systémem zaprotokolován
 • Rozšiřitelnost (otevřenost) - program je otevřený pro přidávání dalších modulů a funkcí
 • Modifikovatelnost (pružnost) - program umožňuje úpravy dle specifických potřeb konkrétního zákazníka (napojení na účetní a krmné systémy)

Moduly PIGMATICU

 • Pořizování - hlášení o událostech s konkrétními zvířaty (inseminace, porod, odstav,...)
 • Evidence - evidenční karty zvířat, seznamy zvířat, základní výpisy událostí, celkový přehled technicko-ekonomických ukazatelů
 • Inseminace - turnusové i časové pojetí, hromadné zadávání událostí, podrobné rozborové sestavy
 • Porodna, Předvýkrm, Výkrm, Odchov - turnusové a časové pojetí, hromadné zadávání událostí, hodnotící sestavy
 • Konfigurace - nastavení chovu (farma, stádo, chov, hala, box), nastavení partnerů (dodavatelé, odběratelé), nastavení číselníků (plemena, technici, .....)
 • Rozbory - porovnání farem, porovnání podniků, grafické a numerické výstupy, podrobná filtrace
 • Centrální evidence - certifikované k 1.7.2010 - vygenerování formuláře s následným elektronickým zasláním
 • Vyhodnocení zpeněžování jatečných prasat – SEUROP - ekonomika a analýza prodejů (selekce na dodavatele, odběratele, období …atd.)
Program je již několik let stabilním systémem, který se však neustále vyvíjí. Do budoucna máme připravenou řadu nových sestav a zlepšení, která dále pomohou ke zdokonalování ekonomického řízení chovů prasat.