Mapa stránek | cz en ru hu 
 

23.9. Odborný seminář pro chovatele skotu "Co nás čeká...

Odborný seminář "Co nás čeká a nemine aneb české zemědělství 2013/2020"
KD, Žďár nad Sázavou

Netradičně na konci září se konal tradiční odborný seminář pro chovatele skotu s názvem „Co nás čeká a nemine aneb české zemědělství 2013 - 2020". Místem konání semináře byl, stejně tak jako v předešlých ročnících, Kulturní dům ve Žďáru nad Sázavou. Spoluorganizátory akce byly společnosti Tekro, spol. s r.o., Farmtec, a.s. a CRV CZ. Seminář 23.9.10 s Zahájení konference přislíbil úřadující ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa, jenž se nakonec bohužel nemohl dostavit a seminář zahájil jeho náměstek Ing. Karel Tureček. Celý program pak odmoderoval Ing. Bohumil Belada. Blok přednášek zahájil Ing. Jan Veleba se svou prezentací „Stav a perspektivy zemědělství“. Jako druhý se představil nizozemský chovatel skotu a člen dozorčí rady z jedné největších mlékáren světa pan Frans Keurentjes, který přednášel o družstevním podnikání v mlékárenství . Po přestávce vystoupil druhý zahraniční přednášející, Ing. agr. Bernhard John, DiS. z Německa, který je předsedou představenstva AGROFARM GÖDA eG (1 000 ks prasnic, 700 ks dojnic, bioplynová stanice, rostlinná výroba, výroba krmiv, ovocnářství). Téma jeho přednášky znělo příznačně „Zemědělství má budoucnost“. O poslední blok přednášek se podělili zástupci pořadatelských firem. Za společnost Tekro vystoupil Ing. Libor Kostka s přednáškou „Jak stabilizovat chov skotu?“. S technologiemi dojení seznámil posluchače Ing. Václav Škeřík ze společnosti Farmtec. Posledními přednášejícími byli Ing. Roman Hruda a Ing. Jiří Adam ze společnosti CRV CZ, kteří se zabývali problematikou šlechtění skotu. V předsálí byly pro návštěvníky připraveny expozice spolupořadatelských firem. Na našem stánku byla umístěna kromě expozice i maketa vemene pro ruční dojení, na které si odvážlivci mohli změřit své „síly“ v dojení na čas a vyhrát zajímavé ceny. O přestávce proběhla v sále opět soutěž pití mléka na čas a ochutnávka sýrů, které věnovala jako sponzorský dar mlékárna Moravia Lacto, a.s.. Další ročník semináře pro chovatele skotu se již bude plánovat opět na období konce ledna.

seminář 23.9.10 d Seminář 23.9.10 p