Mapa stránek | cz en ru hu 
 

11.11. Zkušenosti z chovu skotu, Přerov, hotel Jana

Galaprojekt – projekt dlouhodobého vzdělávání zootechniků, jehož součástí je také naše společnost Tekro, spol. s r.o., uspořádal v listopadu již 5. cyklus odborných seminářů pod názvem „Zkušenosti z chovu skotu“. Dva identické semináře se konaly - pro Čechy 4.11.2010 v Berouně v hotelu Grand, - pro Moravu 11.11.2010 v Přerově v hotelu Jana. Pro posluchače byly připraveny tři přednášky. První přednáška nesla název „Puerperium – jeho význam a ovlivňování pro další reprodukční výkonnost krav“ a přednesl ji Doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc. z VFU. V přednášce Doc. Vinkler označil puerperium jako klíčové období reprodukce, kdy končí jeden reprodukční cyklus, a vytváří se předpoklady pro úspěšný nástup do dalšího reprodukčního cyklu a předpoklady pro nástup a výši laktace. Druhou přednášku, pod názvem „Jak na řešení mastitid a počtu SB v praxi – úskalí a možnosti“, odprezentovala MVDr. Gabriela Zelinková, Virbac, která ve své přednášce shrnula rizikové faktory, jež je třeba identifikovat a eliminovat. Závěrečnou přednášku měla připravenou MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. z VFU Brno. Tématem přednášky byl „Roční kalendář péče o paznehty“. Ve své prezentaci MVDr. Šlosárková rozdělila péči o paznehty do 8 kroků, které se vyplatí dodržovat a ukázala jak správně postupovat při funkční úpravě paznehtů. Pro přehlednost a shrnutí pak zakreslila všechny zmiňované kroky v péči o paznehty do kalendářního roku. Po skončení přednášek byl prostor pro diskuze, s možností zahájení spolupráce v poradenství a zooveterinárním servisu.

Chov skotu Přerov 1 Chov skotu Přerov 2