Mapa stránek | cz en ru hu 
 

19.-20.10. Seminář "Biosecurity - trefa do černého"

Sport-V-Hotel, Hrotovice

Seminář Biosecurity 19.-20.10. 2. ročník odborného semináře zaměřeného na dezinfekce, nesl název “Biosecurity – trefa do černého“. Na posluchače čekaly 4 přednášky. Dvě přednášky si připravil zahraniční přednášející z Francie, pan François Madec z AFSSA, který patří mezi uznávané ikony v oblasti problematiky ochrany zdraví v chovech prasat. Jeho první přednáška “Ochrana zdraví v chovech prasat: klíčová role Biosecurity a managementu stáda“ se zabývala obecným pohledem na problematiku vzniku onemocnění v chovu prasat v závislosti na úrovni welfare a výsledku rovnováhy mezi odolností a vnímavostí zvířat.

Ve své druhé přednášce „Onemocnění PMWS a PCV2“ se prof. Madec věnoval problematice syndromu chřadnutí selat po odstavu (PMWS) a cirkovité infekci (PCV-2), následně zhodnotil vývoj těchto onemocnění v posledních 14 letech. Podle Madeca je v této problematice zásadní managment stáda a úprava prostředí.

Za společnost Tekro, spol. s r.o. vystoupili specialista na zoohygienu pan Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. a specialista na biosecurity pan Ing. Karel Tittl. Přednáška Ing. Tittla s názvem “Tekrocid T1 – přípravky stájím na míru“ apelovala na správnou volbu vhodného dezinfekčního přípravku, který musí splňovat určité podmínky a také na správný postup při odstraňování organické hmoty a následnou dezinfekci. Doc. MVDr. Novák, CSc. ve své prezentaci s názvem “Biosecurity na farmě – program Tekrocid T2/T3“ zdůraznil, že pouze zdravá zvířata jsou zárukou dobré užitkovosti a tedy i dobré rentability a poukázal na časté chyby v programu vnější i vnitřní ochrany chovu.

Po skončení semináře byl připraven oběd a po něm byl pro zájemce nachystán výlet do nedalekého Kramolína na exkurzi vodní elektrárny Dalešice. Večer pak na ty, kteří zůstali na semináři až do druhého dne, čekal společenský večer s rautem a bowlingovým turnajem.