Mapa stránek | cz en ru hu 
 

Analytická laboratoř

Naše analytická laboratoř je pro nás důležitým článkem v zajištění kvality výrobků. Prověřujeme zde kvalitu jak vstupních surovin, tak našich hotových výrobků.
Laboratoř je držitelem osvědčení ČIA o.p.s. o akreditaci č. 251/2016.
Osvědčení o akreditaci laboratoře Příloha k Osvědčení o akreditaci laboratoře

Našim zákazníkům pomáháme stanovovat parametry směsí a dalších látek, které používají na svých podnicích.

Nabídka služeb:

 • základní chemické rozbory potravin a krmiv,
 • tuk, sušina, bílkoviny (dusíkaté látky), sacharidy, popel, vláknina škrob, číslo kyselosti tuků, peroxidové číslo tuků,
 • stanovení aktivity v zrninách a potravinářských produktech,
 • stanovení jiných nutričně významných látek (makroprvky a mikroprvky, vitamíny A a E),
 • stanovení antikokcidik robenidinu, monenzinu a salinomycinu,
 • stanovení mykotoxinů (DON, T2-toxin, Zearalenon, Ochratoxin),
 • stanovení veterinárních hromadně vyráběných léčivých přípravků (teracyklinové přípravky, amoxicilin, vybrané sulfonamidy) v premixech, pulvisech a krmných směsích,
 • prověřování homogenity míchacích zařízení dle požadavků platné legislativy.

Vybavení laboratoře:

Laboratoř
 • kapalinový chromatograf Agilent Infinity 1260 vybavený jednotkou pro postkolonovou derivatizaci, UV/VIS a fluorometrickým detektorem,
 • kapalinový chromatorgaf Agilent 1100 Series s UV/VIS detektorem,
 • kapalinový chromatograf Agilent Infinity 1290 s hmotnostním spektrometrem Agilent 6460 Triple Quad,
 • automatický titrátor Mettler Toledo T 50 pro všechny typy titrací,
 • AAS spektrofotometr SavantAA fy GBC,
 • dvoupaprskový UV/VIS spektrofotometr Shimadzu UV-1601,
 • ELISA Readr firmy Neogen Corp. Pro stanovená mykotoxinů metodou ELISA,
 • analyzátory firmy FOSS pro stanovení obsahu tuků (Soxtec HT-2 a Soxtec 2055), bílkovin (Kjeltec), hrubé vlákniny, ADF, NDF a ADL (Fibertec 1020).
Ceník laboratorních analýz
Žádanka o analýzu

Bližší informace:
Mgr. Michal Petreň, tel.: 585 004 344,
Ing. Marie Maňasová, tel.: 585 004 316,